Αυτό είναι μια ιδέα ή ένα έργο σε αρχικό στάδιο παραγωγής

Αυτό το αντικείμενο είναι εδώ για να συλλέξει απόψεις από πιθανούς πελάτες και να αρχίσει να χτίζει μια κοινότητα. Αν σας αρέσει αυτό το έργο, μπορείτε να το βαθμολογήσετε ή να το προσθέσετε στα αγαπημένα. Η ψηφοφορία εδώ εξυπηρετεί μόνο στη συλλογή δεδομένων και αντιδράσεων από τους δημιουργούς και δεν επηρεάζει τη διαδικασία κυκλοφορίας του παιχνιδιού στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Dungeon Fall
2 Ιουνίου 2013 - Jackass Penguin

Updates everyone!
Finally we're able to bring you some further gameplay details


Yeah, still no interactivity but we're sure you may enjoy some "deep" addition to our, too much delaied, gameplay. Don't forget to let us know what do you think about it. And meanwhile don't forget to give it a shoot on what would you like to see next and which feature you would dream about.

20 Μαΐου 2013 - Jackass Penguin

The first thing you see, when first time you launch the game, means a lot. This is why we want you to take a look at from the very early design concept on the menu screens structure (don't worry about the random text, it's used only for draft propose)


The first screen after the loading is, obviously, the main one with the title. If this is the first time you launch the game the "Continue" selection will be disabled; also "Continue" selection will stay disabled/unaccessible until you don't have any actual game stored.

Now, since "Quit" and "Settings" (previous image) are self exploratory, let's dive in the main core of our game: the begin which introduce us to the three possible game mode:

The "Story Mode" is what we're currently working on, but as you may imagine it would take some time to make you dive in the core of the action... so, why don't have a some straight action in the "Survival Mode" or something in-between empowering your character cutting out all the chit-chatting plot?
Both action mode (Survival and Career) should count on random generated levels.


The last screen currently planned is used to manage your saved adventures in story (saves states) and career (profiles)

10 Μαΐου 2013 - Jackass Penguin

Ehya everyone!

Dungeon Fall development is going pretty fast forward so far now; we hope we'll be able to release a tech demo soon; meanwhile, why don't you take a look to our first batch of animated sprite and share your though about them?


Final game won't be up to this resolution, but if things turn pretty nice we would turn to a HD version of it. Expect more to come soon!

Εμφάνιση 1-3 από 3 καταχωρήσεις