Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

samurai_jazz
Pre-Order samurai_jazz on Desura
16 Μαΐου, 2013 - Blaze Epic

Pre-order here:
http://www.desura.com/games/samurai-jazz

May 20th of 2013 is when samurai_jazz will be available to the public through Desura.
The game itself is a pseudo 8-bit hack'n'slash with an atmosphere taking inspiration from samurai drama and film-noir cinema. But what sets this hack'n'slash apart from the others is the game's demand for more strategic thought when approaching each of the action scenarios, rather than the straight forward, button-mashing solutions commonly resolving the battles fought throughout the genre. Instead, players must defeat strategically placed enemies of different varieties who require unique strategies to defeat.

It's adventure side has players strolling through an enigmatic city, engaging in quirky dialogue with the locals, doing them favors, solving puzzles, and learning about the ronin whom you play as. There are plenty of varied environments to explore presented in a graphic novel format with an atmospheric soundtrack to set a jazzy tone for the player to take in during the adventure.