Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Z.O.H.R.N
Tech Demo 0.9.3 for Windows, OSX and Linux published
23 Απριλίου 2013 - ¡EvilBad¡

See the Z.O.H.R.N page[www.zohrn.com] for the latest version.

Changes/Features:

  • Removal of the bet system
  • New sound for the drone
  • Seven fields to test the harvesting (battle zone)
  • Lava Zlugs on the field Lavasun
  • Speed up the the Albino Zliders
  • Reducing the size of the download


New Videos:

< >
3 σχόλια
Psycho 24 Απρ 2013 στις 22:15 
I've been testing 0.9.3 and really happy with it so far.
¡EvilBad¡ 24 Απρ 2013 στις 17:46 
Great, good to hear. Did you download version 0.9.3 or 0.9.4? I uploaded a new version because I was not happy with the movement of the giant Zlugs, the mesh distorted too much. So I made some changes to the bones and the weight painting of the 3D model. Actually it's almost impossible to make it perfect, because the game engine has a limitation of 4 bones per mesh vertex. But the distortion effect in 0.9.4 is much less than in 0.9.3. Expect of that 0.9.4 is identical to 0.9.3.

You see your current version at the start up of the game.
Psycho 24 Απρ 2013 στις 16:00 
Loving the demo, great work! Will post review soon.