Dette spillet har fått grønt lys av Steam-samfunnet!

Samfunnet har vist sin interesse for dette spillet. Valve har kontaktet utvikleren for å kunne jobbe mot å en lansering på Steam.

Z.O.H.R.N
Demo 0.9.2 Beta for Windows, OSX and Linux published
11. april, 2013 - ¡EvilBad¡

Includes some bug fixing and cleanups. See http://www.zohrn.com/downloads for the latest version.