Dette spillet har fått grønt lys av Steam-samfunnet!

Samfunnet har vist sin interesse for dette spillet. Valve har kontaktet utvikleren for å kunne jobbe mot å en lansering på Steam.

Greenlight is being retired. For more information on how to submit games to steam, refer to this blog post.
Z.O.H.R.N
Demo 0.9.2 Beta for Windows, OSX and Linux published
11. april, 2013 - ¡EvilBad¡

Includes some bug fixing and cleanups. See http://www.zohrn.com/downloads for the latest version.