Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Z.O.H.R.N
Demo 0.9.2 Beta for Windows, OSX and Linux published
11 Απριλίου 2013 - ¡EvilBad¡

Includes some bug fixing and cleanups. See http://www.zohrn.com/downloads for the latest version.