Помогнете на тази игра да излезе в Steam!

Огледайте наоколо и разучете относно тази игра. Ако това е нещо, което желаете да видите достъпно в Steam, можете да помогнете, като го оцените, използвайки бутоните по-долу. Натиснете тук, за да научите още относно този процес.

Z.O.H.R.N
Demo 0.9.2 Beta for Windows, OSX and Linux published
11 април 2013 - ¡EvilBad¡

Includes some bug fixing and cleanups. See http://www.zohrn.com/downloads for the latest version.