Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Spaced: Genesis
26 Δεκεμβρίου 2015 - Glacise

As some of you may have seen, this game has been Greenlit! A big thank you to everyone who has contributed to this acheivement and I am happy to say that the final bits of polish are going onto the game. I will be posting a new video shortly.

20 Δεκεμβρίου 2015 - Glacise

So I realize that it has been some time and this game has long since died, buy I've picked it back up to finish polishing out the textures and distribute it in some way. If that ever happens; i'll never know but i should finish this project.

17 Αυγούστου 2014 - Glacise

The android demo has finally been released. Anyone interested can go to https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ParhelicStudios.Spaced

17 Αυγούστου 2014 - Glacise

After some further work on the android version I have finished everything apart from optimization. I will be finalizing GUI with different screen resolutions and the move onto publishing. I am also going to improve the pc textures again for a cleaner look.

3 Μαΐου 2014 - Glacise

As of now the desktop version, is completed and I am looking for an optimal distribution platform. Mobile is still in the works and may be finished in a few weeks.

< 1  2 >
Εμφάνιση 1-5 από 9 καταχωρήσεις