Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

THE COLD WAR ERA
We have our group now, yay!
12 Οκτωβρίου 2013 - Max Sprin

Hey, we have just created our group on Steam. Kinda forum stuff. Join it for .. I don't know, for something good I guess :)))