Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

THE COLD WAR ERA
Free Limited Editionversion of the game is released !
5 Σεπτεμβρίου 2013 - Max Sprin

Free Limited Edition for THE COLD WAR ERA released. Play our historical geopolitical game for free now - http://www.thecoldwarera.com/download.html