Dette spillet har fått grønt lys av Steam-samfunnet!

Samfunnet har vist sin interesse for dette spillet. Valve har kontaktet utvikleren for å kunne jobbe mot å en lansering på Steam.

THE COLD WAR ERA
The game is released on our website!
13. mai, 2013 - Max Sprin

We are happy to announce – the game is released! You can download it from there – http://www.thecoldwarera.com/download.html