Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

THE COLD WAR ERA
The game is released on our website!
13 Μαΐου 2013 - Max Sprin

We are happy to announce – the game is released! You can download it from there – http://www.thecoldwarera.com/download.html