Помогнете на тази игра да излезе в Steam!

Огледайте наоколо и разучете относно тази игра. Ако това е нещо, което желаете да видите достъпно в Steam, можете да помогнете, като го оцените, използвайки бутоните по-долу. Натиснете тук, за да научите още относно този процес.

THE COLD WAR ERA
The game is released on our website!
13 май 2013 - Max Sprin

We are happy to announce – the game is released! You can download it from there – http://www.thecoldwarera.com/download.html