Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
THE COLD WAR ERA
Yuri Gagarin Open Beta Weekend
12 Απριλίου 2013 - Max Sprin

April 12, 2013

Montreal, Quebec

"Can it be that you have come from outer space?"

" As a matter of fact, I have!"

On April 12th, 1961 Russian cosmonaut Yuri Gagarin became the first human to journey into space, and to honour this day Alina Digital is inviting everyone to play The Cold War Era for free all weekend long.

The Cold War Era beta is available to download from the game's Facebook page at www.facebook.com/thecoldwarera, or from Alina Digital's Twitter feed at https://twitter.com/AlinaDigitalDev.

AD's server will support gameplay between the morning of Friday, April 12th and the evening of Sunday, April 14th EST.

AD is also very pleased to announce that TCWE can now be played in single-player mode.