Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Mission Against Terror
2 Δεκεμβρίου - Suba Games

We've posted an early screenshot from the first player designed map to be included in our game! The image features an Arabian theme with a water fountain featuring a camel on top, set on a background of palm trees. This map will come to MAT NA in December!

22 Νοεμβρίου - Suba Games

As you know we patch our game with new content twice a month! This month we've added in the ability to fly in our chatrooms, as well as some new mummy abilities! Next month we'll be launching the first player designed map into the live servers!

Cheers,

Suba Games

16 Σεπτεμβρίου - Suba Games

The hour of ass kicking is upon us, enter The Inferno!! Wednesday, 7PM Est.

12 Αυγούστου - Suba Games

We're working on adding a new PvE mode in the September 18th patch, Dante's Inferno. While the setting is based on Chinese mythology, we thought we'd use the famed Italian poem's name for the title of the mode! Stay tuned for more...

24 Ιουλίου - Suba Games

We have already begun our integration work last week, it will take a while but as of now we are working on the art assets for backgrounds, cards, etc.

< 1  2  3 ... 8 >
Εμφάνιση 1-5 από 36 καταχωρήσεις