Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Mission Against Terror
10 Φεβρουαρίου - Suba Games

Mission Against Terorr: Legacy will come out in March of this year! What is MAT Legacy? It is the same game but with quite a few upgrades including but not limited to: a new user interface, new weapon functions, and new modes! We are also going to implement lower pricing and more permanent items for sale for gold as well as silver users.

15 Ιανουαρίου - Suba Games

Greetings one and all! We have added the "2048" mini-game into MAT. Solve the puzzle and you win a permanent Zebra Suit!

14 Ιανουαρίου - Suba Games

We've recently changed our marriage sytem into a non-paid one, so anyone can marry anyone else in the game for FREE. Hey, who knows, maybe you'll start a real relationship in MAT, like some of our existing couples.

We also added 9 premium permanent guns as free item drops in our Dragon, Snake, Hybrids, and Inferno modes. Some of these guns can be purchased in the item shop, others cannot, but you can sure win them!

5 Ιανουαρίου - Suba Games

We've changed some of the rewards around for a few of the AI modes(excluding robot mode)to now include some premium guns ranging from 15 day durations to permanent.

2 Δεκεμβρίου, 2014 - Suba Games

We've posted an early screenshot from the first player designed map to be included in our game! The image features an Arabian theme with a water fountain featuring a camel on top, set on a background of palm trees. This map will come to MAT NA in December!

< 1  2  3 ... 8 >
Εμφάνιση 1-5 από 40 καταχωρήσεις