Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Mission Against Terror
27 Απριλίου 2015 - Suba Games

In an effort to combat arguments of pay-2-win, we would like to announce that paying "gold users" as well as non-paying players will now have access to 37 more free items, mostly weapons, but a few accessories as well.

This number is broken down into the following:

1. 15 New level up gifts that you will receive for gaining new levels with your character.
2. 9 AI mode drops, including some rare gold weapons. These drop in Snake, Dragon, Inferno, and Hybrids modes and take a bit of time to acquire.
3. 13 previously Paid items will now be Free, you will be able to directly purchase them in the item shop with you free in-game silver currency. Some of these items will have a permanent purchase option as well.


This will take effect after this or next week's Legacy patch.

14 Απριλίου 2015 - Suba Games

We will be revising some existing Level Up gifts that players receive for free when they gain new levels. Some existing guns will be removed in exchange for much better ones. This will affect lower ranked as well as high ranked players.

10 Φεβρουαρίου 2015 - Suba Games

Mission Against Terorr: Legacy will come out in March of this year! What is MAT Legacy? It is the same game but with quite a few upgrades including but not limited to: a new user interface, new weapon functions, and new modes! We are also going to implement lower pricing and more permanent items for sale for gold as well as silver users.

15 Ιανουαρίου 2015 - Suba Games

Greetings one and all! We have added the "2048" mini-game into MAT. Solve the puzzle and you win a permanent Zebra Suit!

14 Ιανουαρίου 2015 - Suba Games

We've recently changed our marriage sytem into a non-paid one, so anyone can marry anyone else in the game for FREE. Hey, who knows, maybe you'll start a real relationship in MAT, like some of our existing couples.

We also added 9 premium permanent guns as free item drops in our Dragon, Snake, Hybrids, and Inferno modes. Some of these guns can be purchased in the item shop, others cannot, but you can sure win them!

< 1  2  3 ... 9 >
Εμφάνιση 1-5 από 41 καταχωρήσεις