Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Mission Against Terror
Double XP and Coin events!
5 Δεκεμβρίου 2013 - Suba Games

Every Friday - Monday, we are hosting double xp and double silver coin server events, with occasional bonus login gifts!

< >
3 σχόλια
Aliton 5 Δεκ 2013 στις 10:03μμ 
Got it thanks, Now it's download. ^_^ I was surprise that my account that I can't login due my old email is gone, I didn't realize that I didn't update my email before I delete old email. I already email to support. Just head up. Hope to work it out. Good to have it back on foot this game! :-)
Suba Games 5 Δεκ 2013 στις 7:11μμ 
You can play off-steam too, at mat.subagames.com
Aliton 5 Δεκ 2013 στις 5:47μμ 
When you will release on Steam!! :( I miss this game ... I want play so bad.