Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Mission Against Terror
New 4 Player Co-Op Mode
11 Ιουνίου 2013 - Suba Games

We've finally added in a 4 player Co-Op adventure in our efforts to expand the gameplay of Mission Against Terror. Dodge traps suspended over lava pits, or rolling mountains of snow as you fight your way through the Snake King's temple on your way to victory!