Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Rktcr
24 Σεπτεμβρίου 2013 - ix

The Rktcr editing tutorial series continues with disruptable platforms and gems[news.tchow.com].This tutorial shows how to tag objects so that only the front or back wheels collide with them. Disruptable platforms open up a new world of puzzle possibilities.

17 Σεπτεμβρίου 2013 - ix

In the latest Rktcr[tchow.com] level-editing tutorial, Dynamics and Constraints[news.tchow.com], I show how to use dynamic bodies and constraints to implement this rather convoluted plan:Read the tutorial here[news.tchow.com].

12 Σεπτεμβρίου 2013 - ix

You can now purchase Rktcr[tchow.com] via the Humble Store widget[tchow.com]. The humble store provides what I consider to be a nicer download experience, in that there isn't any attempt to get you to use a desktop client. (On the flip side, Desura's patching/update process is nicer).

9 Σεπτεμβρίου 2013 - ixLevels in Rktcr[tchow.com] are made up of four different types of geometry -- polygons, arc-gons, smooths, and paint. In the second installment[news.tchow.com] of my Rktcr editor tutorial series, I talk about how to create and edit each of these types.
Check it out![news.tchow.com]

7 Σεπτεμβρίου 2013 - ix

Since Rktcr 3.1 includes a level editor, it seemed like a good idea to make a tutorial about how to use it. This first tutorial concerns itself with the very basic steps of making a level.

Text version available here[news.tchow.com].

Video version:
http://www.youtube.com/watch?v=18GkhbRzEoc

< 1  2  3  4  5  6 >
Εμφάνιση 1-5 από 28 καταχωρήσεις