Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
RELOCK
Relock on RockPaperShotgun.com
28 Μαρτίου 2013 - Enrage

It turns out that RockPaperShotgun have written a brief about Relock and its plan to take over the world - Ok world domination isn't on the agenda but the article is a good quick read; Focusing on the origin of the idea and how it aims to add something missing in most FPS'.

I have had people say some pretty funny stuff about it, mostly about forgetting to release the safety.
Oh hello there learning curve, haven't seen you in an FPS for a while - seems to be the general outlook, which is exactly what I'm aiming for.

It's always great to see other people talking about the game. A few youtube videos have popped up of people playing the demo which is really interesting too. Looking back at the old demo seems so long ago now, new build soon - I hope you all enjoy the new additions.

Check out the article here: http://www.rockpapershotgun.com/2013/03/27/fiddle-with-the-gundamentals-in-relock/