Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
C-Wars: Roguelike Pixel Art PC Game
C-Wars Fan Art/Design Contest
1 Μαΐου 2013 - Onipunks

You love C-Wars AND drawing? Come join this Concept Art and Pixel Art Contest for a chance to win the $500 tier for FREE! Please send your art to fanart@onipunks.com

If you’re not good at drawing, don’t worry. As long as you’re our Kickstarter backer, you can be part of the Fan Design Contest. Submit a reference photo to help us understand your design, and you also get the chance to win the $500 tier award! Please submit your entry in the Kickstarter Update 6 Comments section.

*Basic Rules:
1- ANYONE can participate the Fan Art Contest. Submit to fanart@onipunks.com
2- ALL KICKSTARTER BACKERS can participate the Art and/or Design Contest.
3- Nudity or racist themes are unacceptable
4- Design contest participants need to post their entries in the Update 6 Comments section
5- The deadline is May 5, 2013 (11:59 p.m. EST)

For more detailed info, check out the 6th Update on our Kickstarter page! :)