เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Virtual Pool 4
More screen shots and video
15 ตุลาคม 2013 - pooljunky

Posted some screen shots from the latest VP4 update.
Posted a video done by Mal255 (runout.tv). This gives a pretty good idea of what play in a Pro Tour Career is like. The graphics in the video are not great as he does not have all the graphics options maxed out but the commentary is excellent.

4 ความเห็น
< >
Goggles Paesano 24 พ.ย. 2013 @ 9:09am 
when the release?? ...i want this on steam guys !
[GM]>ara_overlord 15 ต.ค. 2013 @ 1:51pm 
Leave them alone. I am sure they have done the best they can.
Semaphia 15 ต.ค. 2013 @ 1:50pm 
Game shouldn't even have to pass greenlight. It's the most revered pool sim we've ever seen...
Ledow 15 ต.ค. 2013 @ 11:02am 
Still says "Release date: 8/2013" on the greenlight page. Honestly, guys, it takes this long to sort out just the Steam integration on a fully-working game?

You've already had one greenlit pool game beat you to it, how much longer is it going to take?