นี่คือแนวคิดหรือโครงการในระยะเบื้องต้นของการพัฒนา

รายการนี้มีไว้เพื่อรวบรวมกระแสตอบรับจากผู้ที่อาจเป็นลูกค้า และเริ่มต้นการสร้างชุมชน หากคุณชอบโปรเจกต์นี้ ให้คะแนน หรือเลือกเป็นรายการโปรด การโหวตในนี้ทำหน้าที่เพียงแค่ให้ข้อมูล และกระแสตอบรับแก่ผู้พัฒนา และไม่ได้ช่วยในการผลักดันเกมสู่การจัดจำหน่ายบน Steam

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Noverat
The World of Kalandria - Noverat Lore
6 มีนาคม 2013 - HardHex

Here is an a description of Kalandria, the land in which the action of Noverat takes place. I've also written a short story[noverat.tavern-games.com] with events that happen a some time before the action of the game. Enjoy!

Dominated by four autonomous cities and their trade roads, Kalandria is a land of great diversity. To the north, the landscape is barren and rocky, and the Petrified Waste with its stone traps holds many dangers to the unwary traveler. It is where the hunchbacked Gheonoi live. They are excellent scavengers, and are renown for taking anything of significance they might find.

To the north-east lies the Whisperer Forest or the Land of Eternal Autumn, an island separated from the mainland by the Twin Rivers. It is covered with dense forestry that no longer grows nor dies, but rests in a perpetual autumn. The inhabitants of this land are the Whisperers, distant cousins of the Gheonoi and Men. They are tall, pale skinned and graceful, their bodies covered with swirling tattoos. The Whisperers themselves are eternal as their forest, and they're said to posses some of the mistgrace spells taught to the by the Shapers.The western region of Kalandria is wild and rugged. The thickly wooded land around Brandurum has resulted in a deep culture of woodwork and lumbering taking root in the settlement. To the south west, the landscape hardly has any resources to exploit and has become the home of bandits and thieves. It is said they have even built themselves a city, hidden in the mountains.

The eastern side of Kalandria is under the influence of Carrendane, the elected capital city, an epicentre of technology and cultural development. Among the most important imports of the city are ores, tools, and weapons from the Iron Mounds, a cluster of mineral-rich hills to the south-east of Kalandria. The hills are littered with mines, prospecting sites and their accompanying townships. It is here, in the Iron Mounds, more specifically in the settlement of Valleon, that the story of Noverat begins.