Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Roaming Fortress
Gameplay
10 Μαρτίου, 2013 - BriskMobile

So in trying to keep the description small, we forgot to describe the most important part - gameplay!

Basic Game Loop:
1) choose your level
2) pick your fortress (or buy a new one)
3) upgrade and purchase new squads
4) outfit your fortress with squads
5) play level using a mix of manual and auto attacks
5) assign "command points" build up your fortress

In Roaming Fortress the player needs to use both strategy and active targeting to make through levels.

With Strategy, you need to find the right combination of Soldier, Siege, Magic, and Research squads. In addition, enemies take more damage from certain types of weapons. Most levels will require several tries to find the right combination. While playing, command points (resources) need to be assigned to build up your fortress.

The Active gameplay involves selecting a squad and choosing the target. Command points increase the number of units in a squad which adds more shots between reloads. Because both the fortress and enemies are moving, careful timing is required.

2 σχόλια
< >
Chivalry is not Dead 13 Απρ, 2014 @ 12:32πμ 
french plz !
BriskMobile 12 Μαρ, 2013 @ 5:46πμ 
Languages
While reading through the comments, I noticed there were a few about languages. We are looking into localizing the game. Our team is in the process of converting the baked text into dynamic text.

Thanks