Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Roaming Fortress
Gameplay
10 Μαρτίου 2013 - BriskMobile

So in trying to keep the description small, we forgot to describe the most important part - gameplay!

Basic Game Loop:
1) choose your level
2) pick your fortress (or buy a new one)
3) upgrade and purchase new squads
4) outfit your fortress with squads
5) play level using a mix of manual and auto attacks
5) assign "command points" build up your fortress

In Roaming Fortress the player needs to use both strategy and active targeting to make through levels.

With Strategy, you need to find the right combination of Soldier, Siege, Magic, and Research squads. In addition, enemies take more damage from certain types of weapons. Most levels will require several tries to find the right combination. While playing, command points (resources) need to be assigned to build up your fortress.

The Active gameplay involves selecting a squad and choosing the target. Command points increase the number of units in a squad which adds more shots between reloads. Because both the fortress and enemies are moving, careful timing is required.

< >
2 σχόλια
By Honor 13 Απρ 2014 στις 0:32 
french plz !
BriskMobile 12 Μαρ 2013 στις 5:46 
Languages
While reading through the comments, I noticed there were a few about languages. We are looking into localizing the game. Our team is in the process of converting the baked text into dynamic text.

Thanks