Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
BOSSES FOREVER 2.BRO
APE + Other shenaniganigans
15 Οκτωβρίου 2013 - Kuma

Hey y'all, Kuma here.

It's been a while! Sorry for leaving you in a slump - I had to graduate college, move thrice and get busy with other life things. But I'm back!

So, important things:
1.) We went to APE in San Francisco. If you saw us there, pimp. We had a great time showing off the latest build of BOSSES FOREVER 2.BRO and our prototype of Sportsball. Mad props to anyone who saw us there!
2.) Auston is working on building native controller support into the game. Why? Because it needs to get done.
3.) We are spending two more weeks on this game then we are done! It's been ported successfully to run on our Ouya and we are going to to work on some pattern optimizations and a few other things and then move on to our next game.

I, Kuma, will probably be working harder towards greenlight success for BF2.Bro. I've been letting it slide lately because of other things, but I need to be pushing forward. We have 1 out of 4 people saying they would be willing to play this game, for free, on Steam. I'd like to get that to 1 out of 2.

Any questions, comments or concerns can be left here or you can email us @ questions@toodx.com , tweet us at @Too_DX , or fan us on facebook!

Thanks so much for helping us out and following!