Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
BOSSES FOREVER 2.BRO
VERSION 2.04
14 Απριλίου 2013 - PIIDX

Yo bros,

I've been on all sorts of escapades, with PAX, GDC, and learning how to make leaderboards. That's the big thing of this next version. The global leaderboard is in. It still needs some work, but the top 10 boss slayers can carve their name for all to aspire to. I'm stoked to see who is the greatest boss slayer in the world!

There are also some small bug fixes with collision boxes and weapon fire offsets. Still a lot more to do though.

It's great to see the feedback and support continue to come in. A shout out to KeiruKeiru, who has been posting videos of his pro skills (http://www.youtube.com/watch?v=qGenbwn-00E) and even helped us find some bugs!

It's seeing stuff like this that is a core aspect of why we make games. Just making an effort to bring you all awesome experiences that make you strive to become something better, even if that's getting to the point of beating just one more boss.

- Auston