Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Eleusis
28 Αυγούστου 2013 - Nocturnal Works

We are very happy to announce that with your support Eleusis is now Greenlit and soon you will be able to enjoy it on Steam. Thank you all!

8 Απριλίου 2013 - Nocturnal Works

The new update of Eleusis is finally here. Unlike in previous updates, version 1.2 introduces all-new gameplay elements to enhance the overall gaming experience. Venturing through the forest is now most unsettling due to new hazards. The player acquires the ability to throw items to defend himself. He can use stealth tactics and agility to survive.

Version 1.2 includes:
- New NPC threats to the player
- Ability to throw physics-based items
- Rebindable keys
- Key to toggle run mode
- Various bug fixes

12 Μαρτίου 2013 - Nocturnal Works

This is the first of the two major planned updates. In this one all known gameplay bugs and issues have been fixed and more hints have been added to ensure a smooth gameplay for all players. See changelog for the full list.
The second planned update will add new horror elements to the game. We are currently working on adding an new threat to the player that will enhance the gameplay experience. Moreover, there will be optimization of the DX11 features and a bindable keys option will be added. We estimate this second update to be released next week so we suggest anyone who wants to enjoy the new features of the game to wait until then.
Also a Mac release is in our future plans.

2 Μαρτίου 2013 - Nocturnal Works

We would like to thank you all for your support to our first game project, Eleusis. Your feedback so far has been very helpful, insightful and constructive. We are currently in the process of performing an update according to all that feedback, which adds more options, fixes bugs and gives more hints to the player. We also consider the possibility of adding more features that will make the game even better. Feel free to send us any comments and suggestions you have about the game, so we can improve the overall gaming experience.

Εμφάνιση 1-4 από 4 καταχωρήσεις