เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
THE DARK TRIAD: DRAGON'S DEATH
The Dark Triad Update 04/04/2013 About our modus operandi and J.M.A.
1 เมษายน 2013 - AutolootGames

The Dark Triad Update 04/04/2013 About our modus operandi and J.M.A.
« on: Today at 03:06:40 AM »
QuoteModifyRemove
Today is one of those days I can’t sleep. Here it’s 4am.

It’s been many weeks that I’ve been going to sleep between 4-6am. I tried to organize the work, had the KS video prepared, while at the same time wrote the game and press texts, sent them to proofread, recorded the ingame video footage, managed the press news, etc. What I do recall as the most stressful time before the KS campaign was the day before launching, when messing around with the Visual .Net code Jose Manuel did so I could change the chars speed, the particle effects and trying to position the NPCs to make them move properly without them getting stuck when they touched each other (blame the collision system!). I didn’t have the slightest idea how it all worked, even JM left some indications before leaving to BCN. Also Carlos could not connect at all times to solve things that were not working properly.

And compiling…

I must have done it three hundred times. Compile now and check if things are correct. Are not? Then apply changes, commit the files on the repo and check again if it worked properly. It was very time consuming and getting good video takes wasn’t easy. Miguel was at Seville due to personal matters for a week, so I was overwhelmed by all the work we needed to pull out for the KS campaign.

Continue reading at http://forum.the-dark-triad.com/index.php?topic=271.msg350#msg350

< >
2 ความเห็น
AutolootGames 9 เม.ย. 2013 @ 4:11pm 
Thanks TboneJones, we truly appreciate your words, each of you that supports us give us more fuel to keep going, so many thanks again! =)
Abel B,
TboneJones 9 เม.ย. 2013 @ 12:57am 
Keep it up! If there is any game on greenlight to make it I pray that it is you guys. Looks like a beautiful game and very promising! Wish I could help you guys out...