Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
INFRA
INFRA Poster Contest
9 Ιουνίου 2013 - Lukrieg

We have seen some interest from individuals who want to make fan art for INFRA and now is a great time for some of you to take advantage of it!

The Contest
Create a poster that conveys the essence of INFRA. Perhaps you could focus on infrastructure, engineering, and the complexity of it all. You may choose to take a stab at our not yet revealed main character who has a knack for exploration, attention to detail, and making the best of a terrible situation. Better yet, completely surprise us and take INFRA in your own creative direction.Here is an example we mocked up!

The winner will be picked by myself and approved by the rest of the team. This lucky individual is guaranteed a full sized print of their poster shipped to wherever in the world they live. Furthermore, their poster will appear in INFRA itself! Anyone who plays INFRA in the future will have the experience of looking upon your glorious contribution. There may be more rewards but that is what we can currently promise.

The Rules
  • You can enter multiple times but each entry must have a different original poster.
  • None of the content in the poster can be trademarked or under copyright.
  • Your submission should include your name, your preferred method of contact, and your poster. You can include a short summary of the idea behind your piece as well. Email all submissions to Loiste.Interactive@gmail.com
  • The contest ends on June 18th, 2013.
  • We will contact the winner once we have gone through all of the submissions.
  • By submitting your posters you give us the right to use that particular piece in INFRA and for marketing purposes. We will give you credit.

We reserve the right to alter the contest at any point. (We aren’t evil so this would only happen if for example we received a single entry and it was done in paint in less than a minute)

Here is a link to our logo if you would like to use that in your submission. {Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ}