Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Tenshu General
2 Σεπτεμβρίου 2013 - SmartArt

Due to the bankruptcy of Desura, Tenshu General can no longer be purchased on that platform.

21 Απριλίου 2013 - SmartArt

We worked very hard to improve the visual appearance of the game and increase the visibility of some of the game mechanics. We think it shows!

24 Μαρτίου 2013 - SmartArt

Hey everybody!

This weekend we added support for Linux and Mac users. Hopefully we'll be able to show you some more in-game stuff soon. We're also reworking some of the graphics to give the map more depth and a lively feel.

Stay tuned!

SmartArt

9 Φεβρουαρίου 2013 - SmartArt

You can find an in-depth description about the gameplay on our website:

http://www.tenshugeneral.com/inside-the-game/

9 Φεβρουαρίου 2013 - SmartArt

We are in the final stages of selecting the list of features that will be in the first release. Check out the latest list of features:

Current feature list
 • Play against multiple computer opponents
 • Play on different maps
 • Create armies to defend your Tenshu and defeat your opponents
 • Manage your economy by capturing provinces and villages
 • Improve your Tenshu, villages and armies with different upgrades
 • Choose your side and starting location
 • Terrain, battle, economy and movement modifiers
 • Fullscreen and windowed mode

Possible additions
 • Support characters (hero characters) on the board: adviser, monk
 • Support for Linux and Mac OS
 • Rebel armies appear in conquered provinces
 • Random game events like village level changes, bonus soldiers

Εμφάνιση 1-5 από 5 καταχωρήσεις