Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Death Inc.
Whirling Death Machines! Hilarious Plague Rats!
3 Μαρτίου 2013 -

Hi everyone,

Joss and Chris, two of our (amazing) coders have been seriously hard at work. Joss has been working on siege engines and what he likes to call "physics death machines". Chris has been implemented the first of Death Inc's special abilities: Plague rats.

The results of both are hilarious and wonderful. Check out a first look at these features in the video:

http://www.youtube.com/watch?v=j5jeq4CXWDI

< >
2 σχόλια
2 Απρ 2013 στις 3:20 
Hah! Sadly not. Although, maybe.
Nounverber 30 Μαρ 2013 στις 15:24 
Is "whirling death machines" a tip of the hat to the band Gwar? (Part of the vocals in the song "I'm In Love With A Dead Dog")