Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Vendetta Online
Vendetta Online 1.8.255 released.
28 Ιουνίου 2013 - Guild Software

This is not a major update, rather a small set of improvements and tweaks, but since we haven't updated the Steam page lately I thought I would pass it along to any of our followers over here. Mostly, this patch includes improvements for OUYA owners, as well as preliminary support for the upcoming NVIDIA Shield and some other gear. There will be some bigger changes coming in the near future, which were hinted at in our "Developer Status Update" on the game site last week.

VO 1.8.255 includes:

- Delivery missions now only deliver to stations and not capships.
- Virtual keyboard can now be turned off on the Ouya version.
- Added Amazon Appstore In-App Purchasing.
- Improved tab order for UI controls.
- Fixed corruption when only one light source is in the scene.
- Basic control support for the NVIDIA Shield.