Dette spillet har fått grønt lys av Steam-samfunnet!

Samfunnet har vist sin interesse for dette spillet. Valve har kontaktet utvikleren for å kunne jobbe mot å en lansering på Steam.

City of Fools
City of Fools - The Best Anti-Stress Game Ever!
30. januar, 2013 - Absolutist LTD

Do you like jokes and have a good sense of humor? Welcome to City of Fools! It is an inimitable Hidden Object game which will brighten up your daily life.

< >
1 kommentarer
gargamell999 3. feb, 2013 @ 3:45pm 
I hope this game really dose get into steam. i want to buy this game for my mother.