Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Hammerwatch
Updated Beta (1.02)
30 Μαΐου 2013 - Myran

Here is the updated beta of Hammerwatch (v. 1.02). The beta is still restricted to Act 1 but it now has the warlock class and three different difficulty settings. Read the list of all major changes below!

Download link: *removed see new update*Updates since last version:

Game play and Design:

Warlock:
 • The Warlock class has been added to the game, he has a dagger which poisons enemies and his secondary attack is a lightning strike.

Money:
 • There are now 5 large coins on every level which reduce the prices in vendors.
 • Most upgrades now cost more money.

Difficulty level:
 • The game should be slightly harder on the standard difficulty, but there are also two new difficulty settings if you want it to be easier or harder.
 • The Paladin now starts with the shield upgrade so that the first part of the game isn't so hard for him.

Player graphics:
 • Each class now have 4 different color variations so that it's less confusing to play as the same classes in multiplayer. You can change color variation by clicking the player graphic in the multiplayer lobby.

Levels:
 • The bonus level has had its graphics changed to more match the rest of the levels.
 • Flower and key placements are now randomized so that there is at least some slight variation if you want to replay the campaign.

Potions:
 • The speed potions have been replaced with rejuvenation potions which gives you full health and mana.
 • Only rejuvenation potions are now placed on the levels.

Map:[/list]
 • Mana pickups have been added to the map.

Walk speed:
 • The players now start with the first walk speed upgrade.

Combo:
 • Combos are now a bit easier to trigger.

Username:
 • The game no longer uses your log-in name on the computer but instead asks you for your name the first time you start the game, this name can be changed in the options menu.Technical:

Rejoining:
 • It is now possible to rejoin multiplayer games which you have dropped from or left.

Saving:
 • The game is now saved when you change level or walk on a checkpoint.
 • To load a multiplayer game the host will need to load the game and then have the other players join the game after it has been started.
 • You can manually rename saves by going in to the saves directory and renaming the files, this will later on be possible to do from in-game.


Sound:
 • If you get an OpenAL error when you start the game you can try deleting the OpenAL32.dll file from the game folder and see if that helps.

Macintosh/Linux:

< >
17 σχόλια
SirIsaacE 1 Ιουν 2013 στις 9:48 
get it out faster
Gemstone Gourmand 1 Ιουν 2013 στις 8:37 
Add official mac support and I'm sold.
Karl Pix 1 Ιουν 2013 στις 8:06 
looks like a fantastic game
=)
fluffymax 1 Ιουν 2013 στις 7:36 
u should like u know open the testing beyond act 1 :D
Lumonis 1 Ιουν 2013 στις 4:27 
yes
hipshot 1 Ιουν 2013 στις 4:23 
Hmm, so you start the game, create a lobby and he still can't connect. You gave him the correct IP to connect to?
Lumonis 1 Ιουν 2013 στις 4:19 
I am trying to host the map but my friend can't connect
We looked in the firewall and the port forwarding and those things were set up correctly, could you surgest something that would work to get hte server up and running?
loonboy1996 1 Ιουν 2013 στις 4:04 
thx
hipshot 1 Ιουν 2013 στις 4:02 
You doubble hammerwatch.exe

...
loonboy1996 1 Ιουν 2013 στις 4:01 
how do you start it?