Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Drox Operative
21 Οκτωβρίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch fixes a bunch of networking issues and fixes a few other minor issues.

1.029 change list:

 • now handle dropping fragments of connect, connect response, and first server data much better
 • now save fragments instead of dropping out of order fragments
 • no longer send client data before getting first server data
 • now limit first few frames data rate from server a little less (5000 instead of 2000)
 • increased receive and send udp buffers from default to 100,000
 • increased max fragment start offset from 16 to 24 bits
 • now should handle packets that end exactly on the fragments size boundary better
 • changing missing base in database stuff from a critical error to an error (getting random errors before version error)
 • missile defense will now shoot at station missiles (Crusender) (IotA)
 • marines can no longer board devices and space objects (IotA)
 • now show Trade Pacts when highlighting race icons
 • increased scavenge costs from 125.0 to 150.0 (IotA)
 • increased trap damage by 50%
 • doubled trap delay
 • no longer show green + on classified components
 • removed mandatory quest warning from prevent wins, must win types, and win timer Drox quests (IotA)
 • changed greenlight button color (Steve)
 • fixed Damage not being localized correctly (DarthNihilus)
 • rewrote prevent legend win text a little (IotA)
 • fixed difficulty localization in highlight text on Create New Sector button (DarthNihilus)
 • added n_printMessageNames for debugging network stuff
 • changed PROTOCOL_VERSION to 28

17 Οκτωβρίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds Trade Pact options, greatly increases Ancients chances and power (IotA), and fixes a bunch of other minor issues.

1.028 change list:

 • added Trade Pact option for players only (automatically trades tech, contacts, and planet knowledge to race)
 • added Free Info Pact option for players only (automatically gives tech, contacts, and planet knowledge to race)
 • increased chances of ancient quests 4X (IotA)
 • increased ancient ships structure and damage (IotA)
 • added an inactive fighter mode where fighters won't fire at anything (Tuidjy)
 • now ultimate difficulty is really 4 separate difficulty levels (big difficulty level between each one)
 • added Empire Government Shutdown Galactic Karma event (IotA)
 • now doing rebel quests annoys friends and makes enemies happy (demoss)
 • decreased how much races will pay players to stop wars, start wars, and break treaties
 • added ship name to achievements that are ship specific (ScrObot)
 • improved the hide crappy loot option (goodgimp)
 • can no longer solve quests or trade with races after losing sector (Steve)
 • can no longer drop consumables on planets (they didn't work anyway) (Yindo)
 • decreased win timer from 5 to 3 seconds (Steve)
 • added Greenlight button
 • changed PROTOCOL_VERSION to 27
 • changed the polaron beam / em burst volume/pitch
 • now giant pods draw before ships
 • now Rumor is translated properly (DarthNihilus)

8 Οκτωβρίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds more dialog to planets, optimizes things better, fixes a bunch of memory issues, and fixes a bunch of other minor issues.

1.027 change list:

 • optimized local networking stuff some (5-33% speed up in tests)
 • changed from critical sections to recursive mutexes on mac (10-20% speed up in tests)
 • now on Mac if any pthread_mutex init call fails use old CriticalSection stuff instead
 • sped up StatusEffectAtFriendlyPlanet stuff some
 • made a lot of getDatabaseEntry calls faster (added hints)
 • now don't do a lot of Sentient::regen if stats are already maxed
 • added unique monster killed, scout killed, renegade killed, hunter killed, and assassin killed dialog to planets
 • added attack repelled, rescue died, rescue, boss, planet destroyed by race, planet destroyed by monsters, and player death dialog to planets
 • fixed a memory leak (84KB) in Database::createDatabaseEntry
 • fixed a memory leak (80B) in UIRelationsMenu::buildSubMenuPowerCompare
 • fixed a memory leak (small, continual) in ClientData::updateEntitiesToDelete
 • fixed a memory leak (small, continual) in ActorCovenant::addToKnowledge
 • fixed a memory leak (16B) in World::removeEntity
 • fixed a memory leak (small, continual) in Item::build
 • fixed a memory leak (100B per level per sector) in Level::generateBackground
 • fixed planet scan time in sectors above level 100 (Tuidjy)
 • fixed monsters not spawning correctly above level 130 (Tuidjy)
 • now free a bunch of GameShared stuff better
 • now free a bunch of RelationsMenu better
 • now shut down main menu game when closing app
 • rearranged shutdown order to free memory better
 • should no longer spawn tech in sectors that are above level 100 (Tuidjy)
 • fixed Reaper and Infection on Shipyard screen (Tuidjy)
 • fixed lights on stations not sorting correctly (ScrObot) (IotA)
 • fixed some quest messages not appearing any more
 • help text now draws with backdrop so a little easier to read, especially when it goes over component icon (Steve)
 • now show race name in assassin quest title (Tuidjy)
 • now show race in resurrect race quest title (Tuidjy) (IotA)
 • fixed some typos in Reaper and Infection descriptions (Tuidjy)

30 Σεπτεμβρίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds a new difficulty level, polishes a bunch of things, and fixes a bunch of minor issues.

1.026 change list:

 • added a new difficulty level - Ultimate, everything but player/components can go up to level 200
 • now active thrusters can take you above the speed cap (Tuidjy)
 • fixed secrets being empty a lot at high levels (Tuidjy)
 • races will no longer give you contacts for free (tim14916)
 • now damage per energy used by Big Bang adds tactical damage bonus (Tuidjy)
 • increased Geomagnetic Storm reuse time from 3.0 to 5.0
 • decreased Pulsar per leve damage from 25.0/35.0 to 17.5/27.5
 • Brunt can now put swarm missiles in their racial slot (lancefighter)
 • attack & defense now show more correct hit chances when in higher difficulties (Ludak021)
 • now default Drox involvement to Light instead of Minimal
 • stations now give much more xp and relations gain
 • non active crew now has happiness drops/expects to be paid (only half as fast as active crew though)
 • now show component icons in upper right corner of highlight text
 • added a splitter to component text
 • made joystick deadzone configurable
 • there is now a 5 second delay before you win a sector so you can see your final actions (Steve)
 • now resume text will show level, race, and character options (once saved with new version)
 • now Drox alliance/war order when completed shows in green on Drox screen (Steve)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 26
 • probes now highlight attack correctly (Steve)
 • simplified some code in Sentient::updateDynamicStat
 • fixed returning to fullscreen twice
 • now cap MaxTurnSpeed to 1000 to keep ship controllable with keys (Tuidjy)
 • now reuse timer display on icon survives moving component to different slots (Evan)
 • now restarting a challenge sector will reset your maps and gates correctly (Evan/Chumpy)

24 Σεπτεμβρίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch mostly just fixes a bunch of minor issues.

1.025 change list:

 • fixed planet name not changing correctly when a quest transfers from one planet to another
 • fixed not seeing repair discount on Dryad planets
 • increased Drox Guild guest rate by 25% in medium and 50% in heavy involvement (IotA)
 • increased chip spawn rate from 2.0 to 2.5 (IotA)
 • increased Marine spawn rate from 0.4 to 0.8 (IotA)
 • increased start alliance rewards by a lot (Steve) (IotA)
 • initialize currentSection in OpenALDriver::decodeOggData now (might not change anything, but safer)
 • changed queuedBuffers to numQueuedBuffers in some places to make more readable
 • added a sound warning - "Sound buffer still queued even after stopped"
 • made oggRead a little safer by verifying read position is not negative
 • added some asserts to sound code to catch any problems quicker
 • made a few more sound things safer
 • clamp Mac to 64 sources better now
 • now handle running out of sound buffers better
 • now handle sounds that don't start playing better (clear things better)
 • updated Inno installer (will hopefully fix some minor Win7 annoyances) (alstein)
 • Drox alliance quest now has a level min of 10 (Steve) (IotA)
 • fixed passive weapon components comparing to one another
 • weapon speed components now compare better (ScrObot)
 • race system control is now guaranteed data over the network (Professor Paul1290)
 • should now get credit from races for a kill when using a marine (Crusender) (IotA)
 • now save win state better (Yindo)
 • doing rebel quests (rebellion and cival war) now decreases relations with parent race (Bluddy)
 • no longer give activations quest if you have already discovered half or more of the gates (Steve) (IotA)
 • fixed a potential projAdditionalDir crash
 • added CenterX as a TextAlignment option
 • when highlighting retraining minus icons highlight text now shows up out of the way (ScrObot)
 • now races on select other race menu are centered (ScrObot)
 • fixed a capitalization issue with Dynamic Voltage Scaler (ScrObot)
 • fixed Multi-Frequency Shields spelling (ScrObot)

< 1  2  3  4  5 >
Εμφάνιση 6-10 από 22 καταχωρήσεις