เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Drox Operative
Drox patch 1.029
21 ตุลาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch fixes a bunch of networking issues and fixes a few other minor issues.

1.029 change list:

 • now handle dropping fragments of connect, connect response, and first server data much better
 • now save fragments instead of dropping out of order fragments
 • no longer send client data before getting first server data
 • now limit first few frames data rate from server a little less (5000 instead of 2000)
 • increased receive and send udp buffers from default to 100,000
 • increased max fragment start offset from 16 to 24 bits
 • now should handle packets that end exactly on the fragments size boundary better
 • changing missing base in database stuff from a critical error to an error (getting random errors before version error)
 • missile defense will now shoot at station missiles (Crusender) (IotA)
 • marines can no longer board devices and space objects (IotA)
 • now show Trade Pacts when highlighting race icons
 • increased scavenge costs from 125.0 to 150.0 (IotA)
 • increased trap damage by 50%
 • doubled trap delay
 • no longer show green + on classified components
 • removed mandatory quest warning from prevent wins, must win types, and win timer Drox quests (IotA)
 • changed greenlight button color (Steve)
 • fixed Damage not being localized correctly (DarthNihilus)
 • rewrote prevent legend win text a little (IotA)
 • fixed difficulty localization in highlight text on Create New Sector button (DarthNihilus)
 • added n_printMessageNames for debugging network stuff
 • changed PROTOCOL_VERSION to 28