Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Drox Operative
Drox patch 1.028
17 Οκτωβρίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds Trade Pact options, greatly increases Ancients chances and power (IotA), and fixes a bunch of other minor issues.

1.028 change list:

 • added Trade Pact option for players only (automatically trades tech, contacts, and planet knowledge to race)
 • added Free Info Pact option for players only (automatically gives tech, contacts, and planet knowledge to race)
 • increased chances of ancient quests 4X (IotA)
 • increased ancient ships structure and damage (IotA)
 • added an inactive fighter mode where fighters won't fire at anything (Tuidjy)
 • now ultimate difficulty is really 4 separate difficulty levels (big difficulty level between each one)
 • added Empire Government Shutdown Galactic Karma event (IotA)
 • now doing rebel quests annoys friends and makes enemies happy (demoss)
 • decreased how much races will pay players to stop wars, start wars, and break treaties
 • added ship name to achievements that are ship specific (ScrObot)
 • improved the hide crappy loot option (goodgimp)
 • can no longer solve quests or trade with races after losing sector (Steve)
 • can no longer drop consumables on planets (they didn't work anyway) (Yindo)
 • decreased win timer from 5 to 3 seconds (Steve)
 • added Greenlight button
 • changed PROTOCOL_VERSION to 27
 • changed the polaron beam / em burst volume/pitch
 • now giant pods draw before ships
 • now Rumor is translated properly (DarthNihilus)