Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Drox Operative
Drox patch 1.027
8 Οκτωβρίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds more dialog to planets, optimizes things better, fixes a bunch of memory issues, and fixes a bunch of other minor issues.

1.027 change list:

 • optimized local networking stuff some (5-33% speed up in tests)
 • changed from critical sections to recursive mutexes on mac (10-20% speed up in tests)
 • now on Mac if any pthread_mutex init call fails use old CriticalSection stuff instead
 • sped up StatusEffectAtFriendlyPlanet stuff some
 • made a lot of getDatabaseEntry calls faster (added hints)
 • now don't do a lot of Sentient::regen if stats are already maxed
 • added unique monster killed, scout killed, renegade killed, hunter killed, and assassin killed dialog to planets
 • added attack repelled, rescue died, rescue, boss, planet destroyed by race, planet destroyed by monsters, and player death dialog to planets
 • fixed a memory leak (84KB) in Database::createDatabaseEntry
 • fixed a memory leak (80B) in UIRelationsMenu::buildSubMenuPowerCompare
 • fixed a memory leak (small, continual) in ClientData::updateEntitiesToDelete
 • fixed a memory leak (small, continual) in ActorCovenant::addToKnowledge
 • fixed a memory leak (16B) in World::removeEntity
 • fixed a memory leak (small, continual) in Item::build
 • fixed a memory leak (100B per level per sector) in Level::generateBackground
 • fixed planet scan time in sectors above level 100 (Tuidjy)
 • fixed monsters not spawning correctly above level 130 (Tuidjy)
 • now free a bunch of GameShared stuff better
 • now free a bunch of RelationsMenu better
 • now shut down main menu game when closing app
 • rearranged shutdown order to free memory better
 • should no longer spawn tech in sectors that are above level 100 (Tuidjy)
 • fixed Reaper and Infection on Shipyard screen (Tuidjy)
 • fixed lights on stations not sorting correctly (ScrObot) (IotA)
 • fixed some quest messages not appearing any more
 • help text now draws with backdrop so a little easier to read, especially when it goes over component icon (Steve)
 • now show race name in assassin quest title (Tuidjy)
 • now show race in resurrect race quest title (Tuidjy) (IotA)
 • fixed some typos in Reaper and Infection descriptions (Tuidjy)