Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Drox Operative
Drox patch 1.020
22 Αυγούστου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds reinforcement, defection, and anti-leader events (IotA), hopefully fixes the Shadow cheating issue, and fixes a bunch of other minor issues.

1.020 change list:

 • fixed Shadow getting credits/minerals for lost ships more than once
 • fixed an infinite loop if a help gets too large for screen and has no specified size (Laivasse)
 • increased ancient behind bonus from 1.5 to 2.5
 • changed it so game doesn't run before the player gets into the game
 • decreased Shadow minerals/credit penalty from 0.5 to 0.9
 • went back to lower quality components can have modifiers (causing problems with scavenger stuff) (Tuidjy)
 • no longer announce each defection/reinforcement in galactic karma events (IotA)
 • DPS now has a comma if large enough
 • realigned some stats on character menu to fit larger numbers better (Tuidjy)

1.019 change list:
 • added reinforcements event (IotA)
 • added Major Reinforcements Galactic Karma event (IotA)
 • added defection event (IotA)
 • added Major Ship Defection Galactic Karma event (IotA)
 • added Anti-Leader Galactic Karma event (IotA)
 • increased Shadow penalty on credits and minerals from 0.8 to 0.5
 • increased trap ShortDelayMin from 0.25 to 0.75
 • fixed quick negative rumors not working at planet (Tuidjy/Laivasse)
 • now destroying monster race planets and ships increases legend (Tuidjy)
 • scavenger components are now scavenger only (IotA)
 • now get XP from marine kills (wrestless) (IotA)
 • fixed a couple issues preventing races from making all of the station types (Steve) (IotA)
 • fixed another issue with not clearing damage done correctly when a planet switches races (CaptainWinky)
 • increased chance of marine modifier from 0.25 to 0.4 (IotA)
 • if rebels rebel they can now start up the normal race again
 • fixed tractor and repulsor beams freezing enemies sometimes (homyak555)
 • ancients now get bonuses if they are not the most powerful race (IotA)
 • now monster missiles have 25% better chance to hit
 • now monster ballistics have 50% better chance to hit (assuming target doesn't get out of the way)
 • fixed a potential crash in Quest::pickRandomBoss
 • added not available warning when clicking on the shared stash in hardcore
 • made Overlord color darked to not clash with Dryad color as much
 • damaged armor plating no longer makes component almost broken symbol come up on main screen
 • now show race in Unleash an Ancient (supplies) quest title (wrestless) (IotA)
 • now can't use X shows up on chips correctly (Steve) (IotA)
 • resource bonuses only get applied once space stations are completed (IotA)
 • now help that is too long (like Hezog description) automatically resizes to fit better
 • fixed cloaking ships not disappearing correctly when destroyed (Steve)
 • should no longer get unbreakable and durability mult modifiers on the same component (Crisses/ScrObot)
 • server name widget now has twice as much room (Lyranaar)
 • now highlighting shields, armor plating, structure, and energy on character or player menus tells you regen rates also (ScrObot)
 • sector difficultly now defaults better (ScrObot)
 • fixed in some cases help topics could go off screen
 • added a Crew full help topic (Evan)
 • monster races no longer care about uprisings, system attacks, and monster wars (Laivasse)
 • boarding another ship costs more energy per level now (IotA)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 22
 • now plagues have a small chance of ending without operative help
 • now have a small not showing loot text icon on the main game screen (Mivo)
 • clouds of nanomites from anomalies now heal your fighters also (Yindo)
 • interceptors will now shoot enemy missiles (eos666)
 • moved pet health bars a little to not overlap power overload warning
 • DPS on character menu now takes into account tactical and bonus skills
 • DPS on character menu now takes into weapon speed and damage buffs
 • no longer show talk button when solving a quest for a monster (Roswitha)
 • now monsters that you have finished quests for fade out properly (Roswitha)
 • fixed loading screen after win or loss
 • fixed battery power relay text having overload warning (Laivasse)

< >
1 σχόλια
ricmadeira 22 Αυγ 2013 στις 11:29 
Awesomeness, keep them coming!