เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Drox Operative
Drox patch 1.018
14 สิงหาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds more space station quests (IotA), makes monster space stations more unique (IotA), fixes some race balance issues, and fixes a bunch of other minor issues.

1.018 change list:

 • added destroy X enemy stations war quest (IotA)
 • added destroy specific station war quest (IotA)
 • added destroy specific building station war quest (IotA)
 • now monster space stations go through building stages (IotA)
 • split monster space stations into missile, beam, ballastics, and fighter versions (IotA)
 • increased chances of station quests (IotA)
 • if a race solves a quest they no longer get weak race or long distance bonuses (leader reinforcement issue)
 • Shadow now have a penalty on credits and minerals production to balance their stealth
 • races now only get half reward for completing quests for other races
 • now clear enemies better on a newly colonized planet (Tuidjy/CaptainWinky)
 • fixed races sending more than 1 bounty hunter at a time (ScrObot)
 • now if a race splits into 2, the new race gets credits depending on percentage of planets taken
 • can no longer get orders to kill and save the same race (Steve)
 • fixed conflicting alliance/war Drox orders (Cardinal Ape) (IotA)
 • added marine usage to marine text (Steve) (IotA)
 • no longer show last galaxy in galaxy list twice (IotA)
 • now old galaxies are listed in a way that is more obvious what they are (IotA)
 • using consumables on NPCs now checks player's level instead of NPC's (Tuidjy)
 • can no longer try to increase durability of unbreakable components (Yindo)
 • population growth should now handle small numbers better (Tuidjy)
 • now value structure repair/armor repair on scavenger components (IotA)
 • scavenger components now compare better (Steve) (IotA)
 • fixed not showing correct race specific slots when looking at another player's inventory (Cardinal Ape)
 • mineable asteroids now rotate some
 • can now have more than 1 monster space station quest at a time (IotA)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 21
 • decreased selection size for monster space stations (IotA)
 • fixed Doom Missile localization (ScrObot) (IotA)

< >
2 ความเห็น
Gattsu25 21 ส.ค. 2013 @ 4:10pm 
Yeah, this game not being automatically let on steam (the dev has previously publish on steam!) is a crime.
Deakul🐀 15 ส.ค. 2013 @ 10:40am 
Time to hold someone in charge of the Greenlighting hostage until this gets greenlit.