Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Drox Operative
Drox patch 1.018
14 Αυγούστου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds more space station quests (IotA), makes monster space stations more unique (IotA), fixes some race balance issues, and fixes a bunch of other minor issues.

1.018 change list:

 • added destroy X enemy stations war quest (IotA)
 • added destroy specific station war quest (IotA)
 • added destroy specific building station war quest (IotA)
 • now monster space stations go through building stages (IotA)
 • split monster space stations into missile, beam, ballastics, and fighter versions (IotA)
 • increased chances of station quests (IotA)
 • if a race solves a quest they no longer get weak race or long distance bonuses (leader reinforcement issue)
 • Shadow now have a penalty on credits and minerals production to balance their stealth
 • races now only get half reward for completing quests for other races
 • now clear enemies better on a newly colonized planet (Tuidjy/CaptainWinky)
 • fixed races sending more than 1 bounty hunter at a time (ScrObot)
 • now if a race splits into 2, the new race gets credits depending on percentage of planets taken
 • can no longer get orders to kill and save the same race (Steve)
 • fixed conflicting alliance/war Drox orders (Cardinal Ape) (IotA)
 • added marine usage to marine text (Steve) (IotA)
 • no longer show last galaxy in galaxy list twice (IotA)
 • now old galaxies are listed in a way that is more obvious what they are (IotA)
 • using consumables on NPCs now checks player's level instead of NPC's (Tuidjy)
 • can no longer try to increase durability of unbreakable components (Yindo)
 • population growth should now handle small numbers better (Tuidjy)
 • now value structure repair/armor repair on scavenger components (IotA)
 • scavenger components now compare better (Steve) (IotA)
 • fixed not showing correct race specific slots when looking at another player's inventory (Cardinal Ape)
 • mineable asteroids now rotate some
 • can now have more than 1 monster space station quest at a time (IotA)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 21
 • decreased selection size for monster space stations (IotA)
 • fixed Doom Missile localization (ScrObot) (IotA)

< >
2 σχόλια
Gattsu25 21 Αυγ 2013 στις 16:10 
Yeah, this game not being automatically let on steam (the dev has previously publish on steam!) is a crime.
Deakul 15 Αυγ 2013 στις 10:40 
Time to hold someone in charge of the Greenlighting hostage until this gets greenlit.