Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Drox Operative
Drox patch 1.012
21 Ιουνίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch fixes some diplomacy loopholes, balances things better, and fixes a ton of smaller things.

Full change list:

 • now races remember 3rd party peace and war treaties for 20 minutes - can't get same treaty again during this time and they will get angry at you if you go against the agreement (Nelway)
 • races now pay Operatives less to declare war on someone
 • races that you are at war with will no longer sell you jump gate activations
 • now races will pay less for player to break treaties
 • now cancelling a treaty with a race permanent increases their natural hate for the cancelling race or Operative
 • fixed a potential crash in PlayerCovenantClient::tradeRequestExpired and PlayerCovenantClient::ignoreTradeOffer
 • ancients now drop better loot
 • doubled search for enemy prices
 • now print a message when a race is paid to declare war on another race
 • now can see systems that have allies on sector map even if you haven't been there
 • no longer get the benefit of being able to see systems with a quest from an enemy
 • can no longer get paid to go to war when you're in a ceasefire (Amelie)
 • increased ceasefire price by 50%
 • race natural hate always applies to Operatives now (was spared if they were already in a war)
 • decreased ResistanceReasonablePerLevel from 6.0 to 4.0 (makes resistances more powerful)
 • changed GuardedPlanetDamageMult from 0.5 to 0.25 (harder to destroy guarded planets)
 • bounty hunters now drop better loot
 • now a race that captures a planet gets some of the conquered race's credits
 • increased chances of zombies spreading from 0.2 to 0.3
 • fixed a problem indirect peace treaties not working
 • can no longer sell fighter tech to races (they don't use it)
 • searching for a good no longer tells you about goods that are too low level
 • radar stat on components now has a value
 • changed paid to break treaty to always see (not just if against player)
 • added race name to most quest announcements
 • now on quest list from stars show which ones have and don't have (different colored *)
 • now show level of tech when trading
 • changed race level print to tech level (Delilah)
 • tech power takes into account higher than current level tech better
 • increased tech power mult from 4.0 to 20.0
 • fixed Talon, Legion, and Overlord races attacking wandering vendors
 • changed name and level on hardcore operatives to a larger font
 • discovered tech print now mentions level also
 • decreased TeleportConfuseProjectilesDistance from 250.0 to 150.0
 • races can no longer colonize some of the lesser habitable planets until higher levels
 • decreased toxic and inferno planet max population
 • zombies now have defensive trait instead of stealth (Tyrax Lightning)
 • now show all 4 of the Paranoia subrace's traits
 • now if a race controls a planet, the planet always has at least 1 max health
 • moved legend change for destroying race ships & planets to races instead of system
 • fixed stolen technology print sometimes leaving out the tech name
 • changed name of sector modifier from Traps to Mines & Traps (Delilah)
 • fixed which stats to highlight not clearing correctly
 • now if a planet is conquered by a monster race, the victim race automatically declares war (Yindo)
 • fixed not clearing on use skill correctly when moving components around (Tyrax Lightning)
 • missile defense (player and monster) should no longer target friendly missiles
 • now ships will draw on top of recharge stations
 • monster fleer quest now shows race in quest title
 • now credit donation events use highest race credit value instead of average
 • fixed Brunt Heavy Corvette light position (Tuidjy)
 • can now search for overlords
 • added race to overlord quest title
 • now show number of bounty hunters after you on lose screen
 • no longer show armor plating as permanently broken in hardcore
 • elite and boss Tornados no longer use suicide attack
 • components that the user doesn't meet the requirements for take double damage
 • increased unrest event chance from 0.01 to 0.015
 • increased chances of rebellion escalating from 0.25 to 0.35
 • increased chances of civil war spreading from 0.1 to 0.15
 • increased civil war split, overthrow, and leave chances by 50%
 • increased default ui_textEventsTime to 30 seconds
 • doubled power load component modifier values
 • changed PROTOCOL_VERSION to 17
 • cleaned up the font a little
 • a bunch of minor UI tweaks
 • fixed an assassin typo (DarthNihilus)
 • fixed a Tachyon Storm typo (DarthNihilus)
 • fixed a Genetically Engineered typo (Delilah)
 • fixed a truce quest typo (DarthNihilus)
 • fixed some civil war text issues (DarthNihilus)
 • fixed a typo in the Ozone Depletion quest (DarthNihilus)
 • fixed a couple Killer Plants typos (DarthNihilus)
 • propaganda, espionage, and rumor costs now add commas when needed
 • fixed a typo in Computer Virus Trick quest text (DarthNihilus)
 • economic win, fear win, legend win, and economic loss numbers now use commas when needed
 • reworded anomaly with components slightly (Steve)

< >
2 σχόλια
ricmadeira 21 Ιουν 2013 στις 14:29 
Keep it up!
Ibitato 21 Ιουν 2013 στις 11:39 
great job.