เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Drox Operative
Drox patch 1.010
3 พฤษภาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch makes radar more useful, adds a way to pay money for Brunt vendors to stock new components, makes the Hive carry more quest goods, and fixes a bunch of smaller things.

Full change list:

 • decreased radar needed per level from 15.0 to 13.5
 • now radar can see through enemy cloaking (Tyrax Lightning)
 • now get double attack value when in radar range of an enemy
 • can now pay credits to have Brunt planets add a new component to their inventory
 • Hive now carry more goods
 • now start new ships with shields and thruster boost consumables
 • races can now build a smaller hull sized ship if no defenders around a planet (TYP)
 • fixed a potential crash when splitting races
 • destroying all of the races no longer counts as a diplomatic win (Gilgamesh)
 • increased area effect EM weapons max range damage from 10% to 20% (random_rolle)
 • added some time text to Geomagnetic storm (Steve)
 • improved depression icon
 • improved energy net icon
 • changed save version to 142
 • fixed a couple database files not using the correct index
 • changed comet effects to have more of a tail (lostSoul)
 • using the mouse wheel to cycle your right click slots no longer affects the quest menu (ScrObot)
 • the main text event time now uses ui_textEventsTime (makes it configurable and shortens it to 20 seconds) (Crisses)
 • now backspace is a configurable key
 • backspace defaults to alternate clear use slot key (helpful for keyboards that don't have a proper delete key like mac laptops)
 • quest type of enemies no longer cloak
 • fixed a few Anti-Neutronium Device quest text issues
 • communication arrays will now alert nearby ships when they are under attack
 • now have better lighting on create ship and shipyard screens
 • fixed Inventory translation (DarthNihilus)
 • fixed MiniMap translation (DarthNihilus)
 • fixed Paused translation (DarthNihilus)
 • fixed terraforming dead planet quest

< >
1 ความเห็น
ricmadeira 3 พ.ค. 2013 @ 1:38pm 
Very nice!