Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Drox Operative
Updates
29 Απριλίου 2013 - Soldak Entertainment

We've been quiet, but we've been continuously updating Drox Operative. Since our launch on Greenlight, we have released 8 patches making the game better and better. We might start adding each of our patch notes here if people are interested, but for now let's catch everyone up.

Patch 1.002 adds new manually aimed ballistic weapons, makes it easier to deal with completed quests, balances a lot of things better, and fixes a bunch of minor issues.

Patch 1.003 and 1.004 adds new remote detonated mine weapons, adds gambling to human planets, fixes some multiplayer bugs, adds a way to ignore individual races, and fixes a bunch of minor issues.

Patch 1.005 and 1.006 mostly balances things better, but also fixes a few minor issues.

Patch 1.007 makes it easier to find friendly planets, polishes the UI in many little ways, balances things better, and fixes a lot of little things.

Patch 1.009 gives Fringe planets the ability to reduce the power load of player components, gives repair discounts at Dryad planets, makes Zombies spread better, and fixes a lot of little things.

The full change list can be found here[www.soldak.com].

< >
2 σχόλια
ricmadeira 1 Μαϊ 2013 στις 3:27 
And yes, I think an ocasional post around these parts would serve to keep the game a little bit more in the spotlight and remind people it's not dead. Of course Valve should have accepted Drox for sale right away, especially with Soldak's track record for great and original games, but ok... they want it the hard way, we'll get this done the hard way!
ricmadeira 1 Μαϊ 2013 στις 3:25 
Are we there yet? :D Let's get this thing Greenlit, bring all your friends people! :)