Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

6180 the moon
Not on Steam Sale.
2 Οκτωβρίου, 2013 - Sun

Of course, Steam is the biggest gaming platform, and it is every indie developers' wet dream to distribute his game on Steam. However, there are tons of awesome games outside of Steam too.

Now, 35 great games, including 6180 the moon, are starting a promotion called the "Not on Steam Sale". Most of games in the sale are over 25% off and 6180 the moon is going for half the price! Of course, you will get a steam key if we get Greenlit as well.

We're absolutely not an Anti-Steam-mongerer or something outrageous like that. This is just a tiny union of Indies. :) Well, please check out the 35 great games and support their development!

Go to "Not on Steam Sale"[notonsteam.com]