Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

SpiderWay
SpiderWay
19 Ιανουαρίου 2013 - Tango Games Studio

SpiderWay is now on Steam Greenlight waiting for your attention! Comments "and" Votes are always Appreciated!