Dette spillet har fått grønt lys av Steam-samfunnet!

Samfunnet har vist sin interesse for dette spillet. Valve har kontaktet utvikleren for å kunne jobbe mot å en lansering på Steam.

Homesick
New screen shots of puzzle stuff!
25. januar, 2013 - luckypause

We just posted new screen shots of puzzle stuff - check 'em out!