Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
ACE Online
Maintenance Update 1/8/2013 - August is here!
1 Αυγούστου 2013 - Suba Games

Hey everyone,

We've got a new month, and with that new month, new leaders. Please welcome:

BCU Leader: LadyJaye
ANI Leader: IRI79

The brigade Invictus has volunteered to transfer from ANI to BCU, so everyone give them a warm welcome!

Unfortunately we're still waiting on a patch from Masang Soft, as there have been some delays in development. Our apologies for this, but we're working on it as fast as we can.

We've got something fun in store for you later this August... what's special about August, you ask? Our older fans might know the story... but for now we're keeping quiet about it!

Last, remember that our Chaos Goldie Madness Event is continuing all throughout today! Get in on the action at your local safe Chaos map for some sweet item drops!

That's all for now everyone, have a good one!