Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
ACE Online
Maintenance Update 13/6/2013
13 Ιουνίου 2013 - Suba Games

Greetings and salutations!

Maintenance has been completed this week and servers are back online. We've done some back-end updates to our server environment which will not affect your game experience.

We'd like to give you a quick update on some recent events. First of all, we've asked Masang Soft to implement Enchant Protect Cards, Prefix Wipes and Suffix Wipes in the SPI card shop, for prices at around 30 million SPI. This was selected as a happy medium between player suggestions, erring slightly on the lower side in order to make these items accessible to more players. We can't say this will happen just yet, but we are hopeful for it.

Next, Masang Soft have confirmed that we will have a gift system added to ACE's cash shop in the next update. You'll be able to specify another player to send an item to when buying it, instead of yourself. We will have to test this update, of course, to ensure it works well, but you can look forward to seeing it within the next week or two if all goes well.

Last, we're talking about doing something contour-related in the near future that some of you might enjoy. We can't go into details just yet but you might soon see the return of some "old friends"...

Game on, all!