เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Valcarta: Rise of the Demon
Donation Button - Active!
16 กุมภาพันธ์ 2013 - BlackswordGames

For any of those loyal fans who want to support Valcarta and all that it is! You can find it at www.blackswordgames.com