Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Valcarta: Rise of the Demon
Donation Button - Active!
16 Φεβρουαρίου, 2013 - BlackswordGames

For any of those loyal fans who want to support Valcarta and all that it is! You can find it at www.blackswordgames.com