เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Chasm
Chasm Kickstarter Is Live!
11 เมษายน 2013 - sensorium7

For everyone that has wished to throw money at us: now is your chance! The Chasm Kickstarter has gone live, and is eagerly awaiting your pledges to get this game made. The GDC demo is also available for Windows users to download right now.

Please help make Chasm a real thing!

http://www.kickstarter.com/projects/discordgames/chasm

18 ความเห็น
< >
1siger1 6 พ.ค. 2013 @ 2:04pm 
Is there a way to use PayPal? Greenlit chasm!!!
Laser gun 23 เม.ย. 2013 @ 9:37am 
Looking forward playing this game!
Gloutous 21 เม.ย. 2013 @ 10:48am 
Thanks for the Demo. It's so awesome ! :D
Messofanego 17 เม.ย. 2013 @ 2:35am 
Aww yeah!
LoboAlfa Doug 14 เม.ย. 2013 @ 9:40pm 
Thank you for making this game!!
katastrophie 14 เม.ย. 2013 @ 8:16pm 
Great stuff loved the demo and feel of movement, definetly made me want more.
War Zeph 13 เม.ย. 2013 @ 7:44pm 
as a hardcore fan of metroidvania games, and craving one like this. after playing the demo about 15 times over, i'm going to be backing this all i can. thank you for making this game
sensorium7 13 เม.ย. 2013 @ 3:27pm 
Thanks guys!
zorgy 13 เม.ย. 2013 @ 1:13pm 
I love the art style and how it looks.
I pledged 15$ and I really hope you get to make this game!
Tanash 13 เม.ย. 2013 @ 1:27am 
This game is right up my alley, will deffo buy/contribute on kickstarter!